Contact center: (800) 123 456 7890 - Email: info@domain-name.com

01wup精彩玄幻 武神主宰笔趣- 第3776章 神秘异种 讀書-p385Jx

01wup精彩玄幻 武神主宰笔趣- 第3776章 神秘异种 讀書-p385Jx

s098u引人入胜的奇幻小說 《武神主宰》- 第3776章 神秘异种 熱推-p385Jx武神主宰

小說推薦-武神主宰第3776章 神秘异种-p3我的老天,这是钓上来什么了?但下一刻,古力魔却发出了凄厉的吼叫之声,他的拳头,竟然被一只赤色的鳌钳给死死的夹住了。 快穿之拯救黑化boss男主 这红光太刺眼了,带着可怕的大道规则,照耀的众人都几乎睁不开眼睛。“大人,我来帮你。”而且,被古力魔这个尊者轰在了身体上,居然一点事都没有,这龙虾的防御,未免也太惊人。他的神识一扫,没入这龙虾的身体中,顿时,感觉到了一股炽盛的气息在凝练,蕴含可怕的道则,只是,这龙虾的结构和普通龙虾也没什么区别,怎么可能会这么强?靠,又有大鱼上来了吗?古力魔脸色铁青,很是难看,被一只小龙虾给弄伤,传出去,这真从天大的笑话了。“红色光芒,这不是神光鱼、也不是天虹锦鲤啊!”“快,稳住星船!”这时候众人才看清楚了,秦尘钓上来的哪里是什么鱼,竟然是一只通体赤红色的龙虾,当的一声,古力魔的另一只拳头狠狠的砸着这龙虾的鳌钳之上,恐怖的尊者气绽放,借助着反震之力,将自己从鳌钳中挣脱出来,绿色的鲜血从手臂上滴落下来,受伤不轻。秦尘体内涌动可怕的规则,轰隆隆,他的身体中像是有雷声在轰鸣一般。古力魔激动喊道,神光鱼,是刺目的神光,如同烈日一般,而天虹锦鲤,也是五彩光芒,至于冥王星鱼,那是漆黑漆黑的,可这一次大人钓上来的鱼,竟然是红色的光芒,显然和之前钓上来的品种都不一样。古力魔倒吸凉气,催动体内尊者之力,修复自己手臂上的伤势,顿时伤口蠕动,迅速的愈合,可还是疼的他龇牙咧嘴。难道这次他又有口福了?古力魔急忙松开手,给刺天穹让出位置。“红色光芒,这不是神光鱼、也不是天虹锦鲤啊!”这次又是什么?秦尘心中一动,难道这龙虾诞生了智慧,或者是某种异种?这幽冥星河中诞生出来的小龙虾竟然都这么强。最让秦尘惊讶的,还是这小龙虾的拟人神情,仿佛拥有灵智一般,并且,此物身上,竟然似乎带着一丝丝的龙气。他的神识一扫,没入这龙虾的身体中,顿时,感觉到了一股炽盛的气息在凝练,蕴含可怕的道则,只是,这龙虾的结构和普通龙虾也没什么区别,怎么可能会这么强?顿时,古力魔使出了浑身的劲,用力的拉着鱼竿。“居然是只小龙虾,靠,疼死老子了,这什么小龙虾也太变态了吧,力量居然这么大?”“红色光芒,这不是神光鱼、也不是天虹锦鲤啊!”不用秦尘开口,在秦尘鱼竿被绷直的一瞬间,古力魔和齐步曼还有刺天穹全都扑了上来,其中古力魔速度最快,一把替秦尘抓住了鱼竿的前端,用力的拉着,一脸的兴奋和激动。最让秦尘惊讶的,还是这小龙虾的拟人神情,仿佛拥有灵智一般,并且,此物身上,竟然似乎带着一丝丝的龙气。 大俠風清揚 古力魔脸色铁青,很是难看,被一只小龙虾给弄伤,传出去,这真从天大的笑话了。刺天穹看着古力魔上前半天使不上力气,当即低喝一声,要古力魔退开,他亲自动手。古力魔急忙松开手,给刺天穹让出位置。但下一刻,古力魔却发出了凄厉的吼叫之声,他的拳头,竟然被一只赤色的鳌钳给死死的夹住了。这时候众人才看清楚了,秦尘钓上来的哪里是什么鱼,竟然是一只通体赤红色的龙虾,当的一声,古力魔的另一只拳头狠狠的砸着这龙虾的鳌钳之上,恐怖的尊者气绽放,借助着反震之力,将自己从鳌钳中挣脱出来,绿色的鲜血从手臂上滴落下来,受伤不轻。而且,被古力魔这个尊者轰在了身体上,居然一点事都没有,这龙虾的防御,未免也太惊人。 弄花師 秦尘在一旁看着,也有些目瞪口呆,他自然知道古力魔在之前的进攻中并未施展出全力,可是,古力魔好歹也是虫尊高手,半天居然连一只小龙虾都拿不下,实在是让人有些无语。发生什么了?秦尘大喜过望,他最担心的就是星船承受不了这大鱼的拉动,现在这星船稳住,显然比他想象中的都要稳定的多,顿时心中大定。秦尘双手握着鱼竿,不让那鱼竿脱手,这才导致连星船都被带动。如果不是他反应及时,怕是这一只手都要被夹断了。古力魔脸色铁青,很是难看,被一只小龙虾给弄伤,传出去,这真从天大的笑话了。“红色光芒,这不是神光鱼、也不是天虹锦鲤啊!”秦尘口中陡然发出一声爆喝,喝,如惊雷轰鸣,同时猛地一拉鱼竿,轰,六道轮回剑体蕴含的可怕力量疯狂施展,顿时,海面发出轰的一声破水之声,一道刺目的红光从海底骤然升腾了起来。古力魔倒吸凉气,催动体内尊者之力,修复自己手臂上的伤势,顿时伤口蠕动,迅速的愈合,可还是疼的他龇牙咧嘴。又钓上来好东西了,侏儒老者心头也不禁猛跳了一下,这玩意他似乎也没见过,这次是什么鱼。发生什么了?刺天穹看着古力魔上前半天使不上力气,当即低喝一声,要古力魔退开,他亲自动手。“大人,我来帮你。”轰!整个星船像是被一股无比巨大的力量给拖动了一般,剧烈的摇晃起来,要被拉出去。又钓上来好东西了,侏儒老者心头也不禁猛跳了一下,这玩意他似乎也没见过,这次是什么鱼。秦尘心中一动,难道这龙虾诞生了智慧,或者是某种异种?“居然是只小龙虾,靠,疼死老子了,这什么小龙虾也太变态了吧,力量居然这么大?”“古力魔,你让开,大人,我来帮你。”轰!整个星船像是被一股无比巨大的力量给拖动了一般,剧烈的摇晃起来,要被拉出去。 億萬新娘:首席盛寵小萌妻 轰!整个星船像是被一股无比巨大的力量给拖动了一般,剧烈的摇晃起来,要被拉出去。侏儒老者目光呆滞,眼珠子都快瞪爆了,他在这黑市之中无数万年,经历过太多,也见识过太多,但还是第一次看到有人在幽冥星河中钓鱼的时候,连鱼竿都给绷直了的。 href="https://www.ttkan.co/novel/cha"

Get Our Updated

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue elit. Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Recent Post

Portfolio Content 15
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do…
Monday, 04 November 2013 00:00

Portfolio Content 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do…
Monday, 04 November 2013 00:00

Portfolio Content 13
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do…
Monday, 04 November 2013 00:00

Portfolio Content 12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do…
Monday, 04 November 2013 00:00

Flickr Photos

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin sed odio et ante adipiscing lobortis. Quisque eleLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Contact Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin sed odio et ante adipiscing lobortis.

  1500 Vance Ave Memphis
  +123 (500) 456 7890
  info@domain-name.com

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Proin sed odio et ante adipiscing lobortis.